Vzdělávací seminář:
Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daní v roce 2021

Číslo semináře / VS: 23031

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín středa 13. října 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

Komu je školení určeno:
Školení je určeno pracovníkům a referentům ekonomických a investičních útvarů, účetním podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, a dalším osobám, které se danou problematikou zabývají. Zejména pak pro ty, kteří pořizují majetek či provádějí na něm opravy či technické zhodnocení, anebo pro ty, kteří potřebují umět zatřídit majetek či služby pro potřeby např. daně z příjmů nebo DPH.

Cíl školení:
Cílem školení je seznámení se statistickými klasifikacemi používanými v daňových zákonech a ucelený výklad jejich praktickou aplikací v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH; součástí výkladu je i upozornění na aktuální novinky související s oblastí majetku.

Program školení:
Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny významné novinky v oblasti majetku, jeho oceňování a odpisování v roce 2021 s tím, že budou vysvětlena i přechodná ustanovení novely umožňující zpětnou aplikaci pro rok 2020.
Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.


Výklad bude zaměřen zejména následující problematiku:
1. Základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (CZ-CPA, CZ-CC, CZ-NACE, HS/CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, příklady aplikace v daních
2. Použití klasifikací pro účely daně z příjmů - zejména pro zařazení majetku do odpisových skupin pro daňové odpisování
3. Problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitosti - co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku
4. Novinky v oblasti majetku a jeho ocenění - připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování - výšení hranice pro hmotný movitý majetek a jeho technické zhodnocení, vypuštění nehmotného majetku z daňového odpisování a další
5. Použití klasifikací v zákoně o DPH - určení zboží a služeb podléhajících první nebo druhé snížené sazbě DPH, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění
6. Aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech - daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb
7. A další dle aktuálního vývoje legislativy ...

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.800,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
s DPH