Vzdělávací seminář:
Výkaznictví podle IFRS

Číslo semináře / VS: 1929

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Martina Křivánková, FCCA
Lektorka a konzultantka k problematice IFRS
Termín pondělí 30. září 2019
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo AZ Personalistika, Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a 130 00 Praha 3 – Žižkov

Program semináře

Seminář je určen zejména posluchačům, kteří se potřebují seznámit s principy vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Lze jej ale doporučit i těm, kteří si danou oblast osvojili před delším časem, a teprve nyní začínají s aplikací IFRS v praxi.   

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

Obsah:

 • Koncepční rámec
 • IAS 1 Předkládání účetní závěrky
 • IAS 7 Výkaz peněžních toků
 • IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
 • IAS 21 Dopady změn měnových kurzů
 • IAS 10 Události po rozvahovém dni
 • IFRS 8 Segmenty činnosti
 • IAS 33 Zisk na akcii
 • IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
 • IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH