Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka

Číslo semináře / VS: 1958

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Alice Šrámková, FCCA
účetní expert, daňová poradkyně
Termín středa 18. prosince 2019
Začátek

9:00 -14:00 hod.

Místo KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Program semináře

- Závěrkové operace

- Inventarizační rozdíl

- Časové rozlišení

- Dohadné účty 

- Kurzové rozdíly

- Rezervy

- Daň z příjmů (splatná, odložená)

- Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

- Přílohy k účetní závěrce

- Problémové oblasti

Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH