Vzdělávací seminář:
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot v praxi roku 2021 ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Číslo semináře / VS: 23032

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín úterý 14. září 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek.

1. Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
- příjmy, z nichž se srážky provádějí
- čistá mzda, srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
- srážky přednostní a nepřednostní
- pořadí srážek
- nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy
- jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
- postup při provádění srážek ze mzdy
- příslušenství ke srážce
- povinnosti plátce příjmu
- souběh exekucí
- sankce při porušení povinností
- úroky z prodlení
- doručování exekučních titulů do datových schránek
- exekuce a dočasná pracovní neschopnost
- exekuce na mzdu a výplata odstupného – zákon č. 191/2020 Sb.
2. Postup při exekuci v případě změny plátce
- zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot
- podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
- zahájení insolvenčního řízení
- rozhodnutí o úpadku
- rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře
- oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
- nepatrný konkurz a postup zaměstnavatele.
3. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
- výše nezabavitelné částky v případě insolvence
- postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
- povinnosti dlužníka
- pohledávky za podstatou
- pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné)
4. Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům v souvislosti s GDPR
- exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky – zabavení daňového bonusu

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.900,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
s DPH