Vzdělávací seminář:
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních

Číslo semináře / VS: 1919

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací
Termín pátek 10. května 2019
Začátek

9:00 - 13:00

Místo Olšanská 2643/1a, Praha 3

Program semináře

- vymezení společnosti bez právní osobnosti z pohledu občanského práva (vznik a zánik, práva a povinnosti společníků navzájem a vůči třetím osobám, správa společnosti a další)
- členové společnosti ve vztahu k daním z příjmů (způsoby evidování příjmů a výdajů /daňová evidence, účetnictví/, jejich rozdělování a způsob zdaňování, problematika majetku a jeho odpisování, přefakturace mezi členy, zaměstnávání zaměstnanců a další)
- společnost z pohledu daně z přidané hodnoty (registrace k DPH, podávání daňových tvrzení, odpočet DPH na vstupu u přijatých plnění a uplatnění DPH na výstupu u poskytnutých plnění,
náležitosti evidence a další, vše z pohledu starého a nového postupu, vč. souvisejícího rozboru informace správce daně)
- vztah k dalším daním (daň silniční a další majetkové daně, elektronická evidence tržeb v případě společnosti.

Pro členy SÚ
1 790 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 290 Kč
bez DPH