Vzdělávací seminář:
Specifika účtování v zemědělství

Číslo semináře / VS: 1939

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru účetnictví.
Termín středa 23. října 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Program semináře

 • legislativní rámec,
 • specifika v rostlinné a živočišné výrobě,
 • ostatní specifika - lesy, vodní plochy,
 • dotace a jejich účtování, podpory z EU,
 • škody a jejich pojištění,
 • účtování zásob, normy přirozených úbytků, příchovky,
 • oceňování ve vlastních nákladech, kalkulace,
 • rezervy,
 • účetní závěrka zemědělského podniku,
 • inventarizace majetku,
 • zemědělci jako FO,
 • diskuse.
Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH