Vzdělávací seminář:
Specifika účtování a daní ve stavebnictví

Číslo semináře / VS: 1921

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru účetnictví
Termín úterý 28. května 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod

Místo Olšanská 2643/1a, Praha 3

Program semináře

 • předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko, nemovitosti mimo ČR a DPH, ...,
 • vymezení základní pojmů - byt, bytový dům, rodinný dům, součást věci, příslušenství bytu, nedokončená stavba,..,
 • stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb,
 • zálohové platby, opravné doklady,
 • dodání stavby a pozemku, právo stavby a dph, atd.,
 • úprava odpočtu daně,
 • nájemní vztahy a dph,
 • leasing nemovitostí,
 • nedokončená výroba ve stavebnictví,
 • fakturace ve stavebnictví - záloha, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty,
 • financování staveb - dotace, úvěry, půjčky,

 • diskuse
Pro členy SÚ
1 990 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
bez DPH