Vzdělávací seminář:
Převodní (transferové) ceny a daňová kontrola u spojených osob

Číslo semináře / VS: 1935

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Michal Jelínek, Ph.D
partner daňové a účetní společnosti, autor odborných publikací specializovaný na mezinárodní zdanění
Termín čtvrtek 17. října 2019
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava

Program semináře

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady správně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň je průběžně dokumentovat pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

 • Legislativní rámec převodních cen
  • Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR - s důrazem na nové informace vydané v roce 2019
  • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), EU Code of Conduct , Arbitrážní konvence
  • Definice kapitálově a jinak spojených osob
 • Metody kalkulace převodních cen
  • Praktická aplikace metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
  • Vztah rizika a cenové kalkulace
  • Nový přístup k uplatňování metod dle OECD
  • Případová studie
 • Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám
  • Typický průběh daňové kontroly
  • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
  • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
  • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)
  • Případová studie
 • Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol
  • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
  • Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen
 • Odpovědi na dotazy posluchačů
Pro členy SÚ
1 500 Kč
s DPH
Pro ostatní
1 790 Kč
s DPH