Vzdělávací seminář:
Obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek

Číslo semináře / VS: 1946

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Mgr. Tomáš Hrdina
Advokát specializující se na oblast obchodních korporací a právní odpovědnosti se zaměřením ve vztahu k obchodním společnostem, likvidací obchodních spol. a oblast cenných papírů.
Termín středa 6. listopadu 2019
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo KOČKA spol s r.o. , Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Program semináře

  • Pojem smlouvy, forma smlouvy, podstatné náležitosti smlouvy
  • Vznik smlouvy, plnění povinností ze smlouvy, porušování povinností podle smlouvy
  • Zajištění splnění smluvních závazků (ručení, zástava, další)
  • Podklady potřebné pro vymáhání plnění (pohledávek) ze smluv
  • Promlčení
  • Obsah peněžité pohledávky – jistina, příslušenství, vedle stojící pohledávky (smluvní pokuta)
  • Rozbor vymahatelnosti pohledávky po stránce právní a rozbor vymahatelnosti pohledávky po stránce faktické Postup při vymáhání pohledávek soudní cestou
  • Alternativní vymáhání pohledávek (rozhodčí řízení, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti)
  • Mimosoudní jednání (praktická doporučení).
Pro členy SÚ
2 790 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 290 Kč
s DPH