Vzdělávací seminář:
Nájmy nemovitých věcí a jejich možná úskalí

Číslo semináře / VS: 1948

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Petr Kout, CSc.
Účetní a daňový poradce, člen komory daňových poradců ČR, učitel na VŠE Znojmo.
Termín úterý 12. listopadu 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod. 

Místo Hybernská 24, Praha 1

Program semináře

Seminář je určen zejména účetním, majitelům a zaměstnancům realitních kanceláří, správcům a vlastníkům nemovitých věcí, účetním a daňovým poradcům, kteří se chtějí/potřebují orientovat ve vymezené problematice.

  • Nemovité věci podle občanského zákoníku
  • Co může být předmětem nájmu
  • Nájem a pacht
  • Nájem nemovitých věcí v účetnictví (náklady, výnosy, ocenění, technické zhodnocení)
  • Daně z příjmů – ocenění, opravy, udržování a technické zhodnocení, odpisování, vč. odpisování technického zhodnocení, majetkové daně jako daňový náklad, prodej nemovitých věcí po skončení nájmu
  • Nájem a DPH – zdanitelné a osvobozené plnění, základ daně a sazby daně, zdaňování služeb spojených s nájmem
  • Nejčastější chyby
Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH