Vzdělávací seminář:
Mzdy a závažná novela Zákoníku práce - on-line seminář

Číslo semináře / VS: 271120

Pořádá Svaz účetních Plzeň, z.s.
Přednáší Zdeněk Křížek
Termín pátek 27. listopadu 2020
Začátek

9,00 hodin  -   předpokládaný konec cca ve 14,00 hodin

Místo on-line seminář

Program semináře

 

 

Přihlášky na email: info@suplzen.cz

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

 

 

Mzdy a závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a od 1.1.2021

 

Program:

 

Závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a další zásadní informace pro práci persosnalistů a mzdových účetních.

1) Změny účinné již od 30.7. 2020 : Vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU. Nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání. Nově doručování písemností a sestavení vnitřního firemního předpisu! Přechod práv a povinností. Novinky u pružné pracovní doby. Nově pojem vícesměnné provozy. Změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu. Výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální nebo zaručenou mzdu, plat.

2) Dovolená v roce 2020 a zásadní změny ve výpočtu dovolené od roku 2021. Porovnání právní úpravy výpočtu dovolené v roce 2020 a 2021. Zásadní novinky v poskytování dovolené, druhy dovolené, výměra dovolené, dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, mateřská dovolená a dovolená podle nové právní úpravy, čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách – celá řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou, poměrná část dovolené za 52 týdnů, kdy se dovolená krátí , převod dovolené z roku do roku.

2a) Přeplatky na dovolené a její řešení. Přečerpaná dovolená a její důsledky ve vazbě na Zákoník práce s odkazem na § 147 – „zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na níž zaměstnanec ztratil právo, nebo mu právo nevzniklo“. Postup vyčíslení přeplatku a návaznost na řešení rozdílu u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a v neposlední řadě i zúčtování daně. Názorná ukázka – příklad vyčíslení rozdílu „co náleželo a co bylo vyplaceno“. Řešení situace, kdy vyčíslený přeplatek není z čeho srazit – doporučené postupy.

2b) Další důležité změny od 1.1.201. Nový pojem - sdílené pracovní místo. Zásadní změna - výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu. Překážky v práci na straně zaměstnance – pracovní volno související s akci pro děti a mládež viz. nový § 203a).

3) Mimořádná opatření – nouzový stav, COVID – 19 - program ANITIVIRUS A,B, a jeho platnost- podzim a zima roku 2020 – překážky v práci na straně zaměstnavatele § 207, § 208 a § 209- částečná nezaměstnanost. Ošetřovné na dítě do 10 let a další rodinné příslušníky. Uzavření škol. Základní informace o připravovaném programu Kurzarbeit v návaznosti na skončení programu ANTIVIRUS – podmínky, event. výše a výpočet, vazba na odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na co se zaměřují kontrolní orgány v rámci čerpání příspěvků z programu ANTIVIRUS typu A, B.

-- 2 --

4) Práce z domova v souvislosti s COVID-19 – nastavení parametrů pro výkon práce z domova. Vnitřní předpis na co musí zaměstnavatel myslet!

5) Všeobecný vyměřovací základ a stanovení průměrné mzdy od roku 2021. Nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy a dávek nemocenského pojištění. Stravenkový paušál – jako možnost v oblasti příspěvku na stravování zaměstnanců.

6) Další důležité informace v návaznosti na průběh legislativních změn ke dni semináře ( webináře). Účastníci (posluchači) obdrží VELMI podrobné pracovní materiály!

 

Pro členy SÚ
1 350 Kč
s DPH
Pro ostatní
1 600 Kč
s DPH