Vzdělávací seminář:
Majetek a jeho odpisy z daňového a účetního pohledu v roce 2021 ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Číslo semináře / VS: 23026

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín středa 16. června 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

Cíl školení:
Cílem školení je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních novinek v této oblasti pro rok 2021.

Program školení:
1. Vymezení hmotného a nehmotného majetku – dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení v roce 2021 vč. příkladů zpětné aplikace na majetek v roce 2020
2. Vstupní cena a její stanovení – pro účely daňové i účetní, vyvolená investice a další
3. Účetní odpisy – zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metra zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán
4. Daňové odpisy hmotného majetku – vymezení odpisovatele, odpisovaný i neodpisovaný majetek, rovnoměrné a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy v roce 2020 a 2021, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení
5. Nehmotný majetek – možné způsoby odpisování, způsob odpisování, zdůraznění nového přístupu v roce 2021
6. Daňové odpisy ve speciálních případech – prodej majetku, pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem a další
7. Další související problematika – např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.800,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
s DPH