Vzdělávací seminář:
IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

Číslo semináře / VS: 1947

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Martina Křivánková, FCCA
Lektor a konzultant k problematice IFRS
Termín pondělí 11. listopadu 2019
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Program semináře

Standard, který je povinný pro účetní jednotky vykazující podle IFRS od řádných účetních období začínajících 1. ledna 2018 či později, zavedl do praxe povinné použití pěti-krokového modelu při vykazování výnosů a nahradil IAS 11 Smlouvy o zhotovení, IAS 18 Výnosy a s nimi související interpretace.

V průběhu semináře se pomocí ilustrativních příkladů seznámíte s výše uvedeným postupem, budete upozorněni na odlišnosti, které IFRS 15 obsahuje v porovnání s IAS 11 a IAS 18, a na praktických příkladech projdete aplikaci výše zmíněných pěti kroků pro vykazování výnosů podle IFRS.

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH