Vzdělávací seminář:
Dotace u neziskovek - komplexní pohled

Číslo semináře / VS: 1909

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor
Termín úterý 26. února 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Praha

Program semináře

- definice dotací,
- zákony č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. – malá a velká rozpočtová pravidla,
- porušení rozpočtové kázně nebo vrácení dotace,
- rozdíl mezi dotací a darem,
- investiční dotace v účetnictví a v dani z příjmů,
- provozní dotace v účetnictví a v dani z příjmů,
- dotace u plátců DPH,
- diskuse.

Pro členy SÚ
1 990 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
bez DPH