Vzdělávací seminář:
Dodací doložky INCOTERMS 2010 - v praxi roku 2019

Číslo semináře / VS: 21906

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, Brno
Termín středa 30. ledna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Cíl semináře:
Po absolování semináře budete umět definovat jednotlivé dodací doložky INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000, budete schopni správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodněprávní rizika při jejich použití.
Budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku.

Program:
Dodací doložky INCOTERMS 2010 - v praxi roku 2019 - a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Včetně změn a novinek přijatých k datu konání semináře.
- dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
- důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.
- charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000
- vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné – při vnitrounijním obchodu se zbožím, při dovozu a vývozu zboží
- praktické příklady obchodních operací

Pro členy SÚ
1 735 Kč
bez DPH
Pro ostatní
1 901 Kč
bez DPH