Vzdělávací seminář:
Digitální novinky pro účetní a daňové poradce

Číslo semináře / VS: 1914

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší MVDr. Milan Vodička
Daňový poradce
Termín čtvrtek 4. dubna 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Praha 3

Program semináře

  • Hlavní trendy vývoje elektronizace společnosti a profesí účetních, daňových poradců a dalších.
  • Vliv IT na správu daní a účetnictví, náhrada papírové formy dokumentů.
  • Proměny státní správy (eGovenment).
  • Elektronická komunikace se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci.
  • jaké jsou požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování, a ukládání, digitální přílohy, cloud.
  • QR kódy a jejich využití.
  • Aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.
Pro členy SÚ
1 990 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
bez DPH