Vzdělávací seminář:
Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy

Číslo semináře / VS: 1937

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací
Termín pondělí 21. října 2019
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Program semináře

Ucelený rozbor smluv v podnikatelském prostředí z pohledu toho, co je třeba ohlídat z daňového
a účetního pohledu.
Výběr z obsahu:
- obecné zásady pro správnou a bezproblémovou aplikaci daňových zákonů na základě smluv
(cenová ujednání z pohledu ceny obvyklé u spojených osob); dále rozbor podle jednotlivých typů
smluvních vztahů
- nájemní a podobné smlouvy (rozbor z pohledu nájemce i pronajímatele, otázka aplikace DPH,
daňové souvislosti u smluv na finanční leasing, pro pacht obchodního závodu a další)
- kupní a jim podobné smlouvy (okamžik přechodu vlastnictví z pohledu možnosti odpisovat
majetek, uskutečnění zdanitelného plnění, přechod vlastnictví z pohledu majetkových daní a daně
silniční apod.)
- smlouvy o dílo (dílčí plnění x opakovaná plnění z pohledu DPH, výstavby apod.)
- smlouvy příkazního typu, zprostředkovatelské smlouvy (pohled obou smluvní stran ve vazbě
na ZDP a DPH)
- problematika úvěrů a zápůjček (pohled věřitele a dlužníka, otázky ZDP a DPH apod.)
- možnosti zdanění u smluv ve speciálních případech (licenční a autorské smlouvy, problematika
komisionářské smlouvy apod.)
- posuzování smluv z hlediska závislé činnosti a další.

Pro členy SÚ
1 600 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
s DPH