Vzdělávací seminář:
Daňové a nedaňové náklady (výdaje) v praxi roku 2020 - on-line školení

Číslo semináře / VS: 22051

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín úterý 1. prosince 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

 

Místo on-line školení

Program semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s daňovými a nedaňovými náklady (výdaji) na základě příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů a také s oficiálním výkladem finanční správy k tomuto tématu Pokynu D – 22. V neposlední řadě budou řešeny i rozdíly mezi daňovým a účetním pohledem na náklady včetně problematiky časového rozlišení a dohadných položek.

1. Princip časového rozlišení z pohledu ZDP a jeho promítnutí do účetnictví
2. Pojmy náklad a výnos z hlediska daní a účetnictví
3. Daňově účinné náklady z pohledu ZDP
4. Příklady na rozdílné pojetí nákladů z hlediska daní a účetnictví - opravné položky, odpisy majetku, smluvní pokuty, škody atd.
5. Daňově neúčinné náklady z pohledu ZDP (pokuty a penále, manka a škody, atd.) a jejich dopad do DPH
6. Dohadné položky a jejich daňový dopad
7. Princip výpočtu odložené daně jako důsledek rozdílné účetní a daňové zůstatkové ceny majetku

Výklad bude doplněn jednak příklady, ale také aktuálními stanovisky finanční správy. Případné dotazy účastníky budou také zodpovězeny v průběhu školení.

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.700,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 1.900,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

 

 

Pro členy SÚ
1 700 Kč
s DPH
Pro ostatní
1 900 Kč
s DPH