Vzdělávací seminář:
Audit účetní závěrky

Číslo semináře / VS: 1957

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
Auditor, certifikovaný účetní, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha
Termín úterý 10. prosince 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Program semináře

Cílem semináře je přiblížit posluchačům zejm. praktickou stránku auditu účetní závěrky. Seminář je vhodný pro posluchače, kteří již s přítomností auditora mají zkušenosti, ale i pro ty, kteří se budou s auditem setkávat poprvé a rádi by s předstihem zjistili, co je čeká….

  •  povinnost ověření účetní závěrky auditorem
  •  povinnosti účetní jednotky a auditora v průběhu auditu
  •  jak se připravit na příchod auditora
  •  na co bude auditor zejména zaměřovat svou pozornost
  •  nejčastěji zjišťované nedostatky z pohledu auditu
  •  do 15:30 možná diskuse, konzultace
Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH