Vzdělávací seminář:
Analytická činnost FAÚ

Číslo semináře / VS: 1931

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Pilíková Jaroslava Mgr.; Chrástková Martina Mgr.
Analytický úřad
Termín čtvrtek 3. října 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Hotel Omega - Křídlovická 19 b, Brno

Program semináře

  • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy;
  • relevantní mezinárodní instituce;
  • činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce;
  • AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa;
  • přehled hlavních povinností dle AML zákona (zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd.);
  • hodnocení rizik na úrovni povinných osob;
  • rizikově orientovaný přístup při plánování kontrol;
  • průběh kontrol;
  • nejčastější zjištění při kontrolách;
  • navazující přestupkové řízení.
Pro členy SÚ
1 500 Kč
s DPH