Vzdělávací seminář:
Aktuální problematika důchodového pojištění a výpočty důchodů od 1.1.2019 - Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení ELDP v roce 2019

Číslo semináře / VS: 21918

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ivana Desenská + Bc. Monika Horvátová
specialistky ČSSZ Hradec Králové
Termín čtvrtek 21. února 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

1. Změny v oblasti důchodového pojištění v roce 2018 a 2019
2. Podmínky nároku na důchod od 1. 1. 2019, valorizace důchodů, výpočet důchodu v roce 2019
3. Změny v hodnocení náhradních dob pojištění pro nárok na starobní důchod od 1. 1. 2019
4. Podmínky nároku na invalidní důchody v mimořádných případech
5. Předčasné starobní důchody
6. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
- vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění
- uschovávání záznamů
- potvrzení k žádosti o důchod podle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.
- potvrzení dle ust. § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb.
- plnění ohlašovací povinnosti
7. Vedení a předkládání evidenčních listů
- zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů, opravy evidenčních listů
- termíny a možné způsoby odesílání evidenčních listů
- vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce, omluvné důvody – mj. také otcovská a dlouhodobé ošetřovné, dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, mateřská a rodičovská dovolená, vazba a výkon trestu, vojáci v záloze, pracující poživatelé důchodu, neplatné skončení pracovněprávního vztahu a nově také rozpočítávání příjmu, který byl předmětem návrhu na zaplacení)
8. Provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů

Pro členy SÚ
1 735 Kč
bez DPH
Pro ostatní
1 901 Kč
bez DPH