Vzdělávací seminář:
Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020

Číslo semináře / VS: 22017

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín středa 21. října 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové

Program semináře

bude doplněn

Pro členy SÚ
2 200 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
s DPH