Vzdělávací seminář:
Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020

Číslo semináře / VS: 22019

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín úterý 28. dubna 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 15.00 hodin)

Místo Hradec Králové

Program semináře

Cíl semináře: Uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou včetně ukázek přijatých i vydaných daňových dokladů, uplatnění DPH z nich do přiznání, případně kontrolního či souhrnného hlášení

Cílová skupina: Začínající či mírně pokročilé účetní, které začínají s uplatňováním DPH, případně fakturantky.

Obsah:

 • Pojetí zákona a jeho principy, role DPH ve fiskálním režimu ČR
 • Subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce
 • Základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
 • Náležitosti daňových dokladů
 • Uplatňování daně z tuzemských transakcí
 • Nárok na odpočet DPH
 • Zahraniční zbožové transakce
 • Zahraniční službové transakce
 • E-commerce a jeho promítnutí do ZDPH
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnné hlášení
 • Opravy základu daně - opravné daňové doklady
 • Daňové přiznání – jeho analýza, podání přiznání, placení daně
 • Výhled pro nejbližší období

Pro členy SÚ
2 300 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
s DPH