Vzdělávací seminář:
Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce v roce 2020 + zásadní novela zákoníku práce se zaměřením zejména na koncepční změnu dovolené

Číslo semináře / VS: 22021

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín úterý 21. července 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové

Program semináře

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů účinných k 1. lednu 2020, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Účastníkům bude podána informace o průběhu legislativního procesu schvalování zásadní novely zákoníku práce a změnách, které novela přináší a která musí nabýt účinnosti již 30.7. tohoto roku.

Obsah semináře zahrnuje dále zejména problematiku:
- obecných institutů zákoníku práce,
- předsmluvních vztahů - tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,
- vzniku, změn a skončení pracovního poměru,
- dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
- pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby a institutu sdíleného pracovního místa,
- překážek v práci,
- dovolené včetně nové koncepce výpočtu délky dovolené a jejího čerpání v hodinách,
- výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu),
- doručování písemností včetně změn vedoucích k jeho zjednodušení,
- některých dalších institutů pracovního práva - např. vydávání zápočtových listů, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a dalších.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

Pro členy SÚ
2 200 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
s DPH