Vzdělávací seminář:
Opravy a technické zhodnocení majetku v praxi roku 2020 – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe

Číslo semináře / VS: 22018

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně - členka odborných sekcí KDP ČR, certifikovaná účetní - členka KCÚ, Praha
Termín čtvrtek 30. dubna 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 16.00 hodin)

Místo Hradec Králové

Program semináře

Určeno: Seminář je určen pro účetní, daňové a ekonomické poradce. Není vhodný pro developery.

Přínos: Techické zhodnocení nebo oprava majetku? Tento problém řeší v praxi většina účetních a právě tento seminář vám pomůže toto dilema objasnit. Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množstvím praktických příkladů a variant.

Obsah:

  • Vymezení základních pojmů
  • Legislativní rámec
  • Rozlišení opravy a technického zhodnocení
  • Zásahy do majetku vlastního
  • Zásahy do majetku najatého
  • Tvorba rezervy na opravu a její čerpání
  • Výklady GFŘ a MF ČR
  • Praktické příklady
  • Upozornění na časté chyby
Pro členy SÚ
2 700 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 900 Kč
s DPH