Vzdělávací seminář:
Aplikace novely DPH 2020 do praxe + aktuální problémy v DPH

Číslo semináře / VS: 22033

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 21. května 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové

Program semináře

Cíl semináře: Promítnutí novely zákona o DPH 2020 do praxe u plátců.

Pro koho je seminář určen: Všem zájemcům o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Obsah:

 • Náběh druhé snížené sazby u vybraných plnění v návaznosti poslední vlnu EET dle zákona 256/2019 Sb. s účinností od 1.5.2020 s důrazem na problémové oblasti – stravování, kombinace stravování a ubytování, dodávky kohoutkové vody
 • První zkušenosti s uplatňováním transakcí call-off stock a jejich promítnutí do evidence plátců dle nových pravidel + doplněná struktura souhrnného hlášení
 • Prokazování přepravy u intrakomunitárních dodávek dle nových, tj. zpřísněných podmínek - Paleta přepravních podmínek u unijního obchodu a nejčastější chyby či nedostatky
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – precizace podmínek pro nárok na odpočet, časové souvislosti a § 11, odst. 2 a 3
 • Třístranné vs řetězové obchody
 • Režim jednoho správního místa MOSS a jeho praktické ukázky
 • Oprava nedobytných pohledávek s důrazem na obsah Metodického pokynu GFŘ
 • Časové souvislosti u oprav základu daně dle § 42, 43 a 46 ZDPH
 • Poukazy a jejich úprava jako důsledek změn směrnice EU, § 15 ZDPH a Metodiky GFŘ
 • Pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu – rozšíření dle § 21, odst.4, rozšíření možností pro pronajímatele nemovitostí, 56a a změna od 1.1.2021
 • Nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem – ztráta, zničení, změna účelu použití
 • Plošný tuzemský reverse charge - změny v OSS u dodávek občanů od 1.1.2021
Pro členy SÚ
2 200 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
s DPH