Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2019

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2019

Dlouhodobý hmotný majetek * Specifika vykazování dlouhodobého nehmotného majetku

170 Kč 135 Kč 122,73 Kč bez DPH

 

Poslední prosincové číslo odborného časopisu přináší řadu zajímavých témat. Věnujeme se věcnému záměru nového zákona o účetnictví i ve vazbě na specifika neziskových subjektů. Vysvětlíme si, jakým způsobem vyplnit seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, který je nutné do centrálního systému účetních informací státu předat do 15. ledna. Další z odborných příspěvků se podrobně zabývají např. pořízením dlouhodobého nehmotného majetku z neinvestiční dotace v průběhu několika účetních období a zachycením této skutečnosti v účetnictví nestátní neziskové organizace, či problematikou účtování a vykazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku některých vybraných účetních jednotek.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2019