Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2019

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2019

Poskytnutí příspěvku na rekreace z FKSP * Předávání účetních záznamů do státní pokladny

170 Kč 135 Kč 122,73 Kč bez DPH

První článek našeho čtvrtletníku přináší obecnější úvod do problematiky elektronické fakturace – zmiňuje její výhody a také vybrané právní normy (evropské i české), které ji upravují.
Další odborný příspěvek je reakcí na četné dotazy příspěvkových organizací územních samosprávných celků, které se dotýkají možností poskytnutí příspěvku z FKSP na rekreace zaměstnanců i dětské rekreace.
Vaší pozornosti by rozhodně neměly ujít ani dva níže uvedené odborné články:
- příspěvek shrnující rozdíly mezi vedením účetnictví některých vybraných účetních jednotek (účtujících dle prováděcí účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění p. p.) a účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (účtujících dle prováděcí účetní vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění p. p. a
- příspěvek zaměřený na postupy účtování drobného dlouhodobého majetku v příspěvkových organizací.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2019