Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2018

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2018

Rozpočtová skladba, některé její problémy a její použití v účetnictví

170 Kč 105 Kč 95,45 Kč bez DPH

Rozpočtová skladba je jedním z nejdůležitějších předpisů pro evidenci příjmů a výdajů státního rozpočtu a územních rozpočtů. Odborný příspěvek k této tematice se věnuje její právní úpravě, logice třídění i jejímu použití v účetnictví.
Zásada opatrnosti se v účetnictví promítá mimo jiné tvorbou opravných položek. Jejich problematikou - ať již z hlediska právního zakotvení, tak z hlediska praktického účtování - se zabýváme v jednom z dalších článků, který se zaměřuje na některé vybrané účetní jednotky (tzn. územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel a organizační složky státu).
Jednou z dalších otázek, které věnujeme pozornost, je správné vykázání zřízení práva stavby k existující stavbě v účetnictví vybraných účetních jednotek, či účtování o pořízení dlouhodobého hmotného majetku u nestátních neziskových organizací.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2018