Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2020

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2020

Poslední novela vyhlášky o rozpočtové skladbě * Jaký je rozdíl mezi dotací, příspěvkem a náhradou?

210 Kč 129 Kč 117,27 Kč bez DPH

Blíží se termín, kdy vznikne další kategorii zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost přijímat a zpracovávat elektronické faktury, které jsou v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci. Téma implementace elektronické fakturace tak nabývá na své aktuálnosti a na některé otázky s tím spojené se v rámci našeho odborného časopisu snažíme reagovat.
Opět se věnujeme oblasti transferů. Tentokrát jsme se zaměřili na vymezení dotací, příspěvků a náhrad v právních předpisech, základní pravidla pro jejich poskytování podle zákona o rozpočtových pravidlech a jejich účetní a rozpočtové zachycení.
Detailněji vás seznámíme s cílem a obsahem změn, které přináší poslední novela vyhlášky o rozpočtové skladbě. Podrobně si rozebereme i důvody pro neschválení účetní závěrky vybraných účetních jednotek.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2020