Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2018

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2018

Účetní výkazy za Českou republiku poprvé v plném rozsahu

170 Kč 105 Kč 95,45 Kč bez DPH

V prvním čísle našeho čtvrletníku se opět vracíme k problematice sestavování účetní závěrky nadací a nadačních fondů, navazujeme tak na první část článku publikovaném v loňském roce v čísle 4/2017.
Od 1. 1. 2018 došlo v oblasti účetních předpisů pro neziskové organizace k řadě změn. Tentokrát se zaměříme na inventarizaci vlastního kapitálu a ocenění přírůstků souborů oceněných 1 Kč a souborů sbírek muzejní povahy.
Jedním z dalších témat, kterému věnujeme pozornost, jsou peněžní fondy příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2018