Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 9/2019

Účetnictví č. 9/2019

Osobní automobil v podnikání * Stravenky coby poukazy v DPH

157 Kč 125 Kč 113,64 Kč bez DPH

Deváté číslo časopisu Účetnictví nabízí mnoho důležitých informací a zajímavých témat.
První ze série článků, zaměřených na účetní a daňové souvislosti využívání osobního automobilu v podnikání, se věnuje jednotlivým způsobům jeho pořízení (koupě, bezúplatný převod, pořízení vlastní činností, vklad do vlastního kapitálu, leasing), obsahuje řadu praktických příkladů účtování.
V květnu se uskutečnilo v pořadí již třetí letošní jednání Koordinačního výboru GFŘ se zástupci KDP ČR, na kterém byly projednávány dva důležité příspěvky týkající se režimu DPH u stravenek. Přijatými závěry vás podrobně provedeme, nejdůležitější principy a pravidla shrnujeme v závěrečném desateru.
Již delší dobu na stránkách našeho časopisu věnujeme pozornost vybraným ustanovením daňového řádu jakožto základního právního předpisu, ze kterého je nezbytné vycházet při komunikaci se správcem daně. Tentokrát jsme se zaměřili na průběh daňového řízení.
Změny provedené novelou zákona o DPH od 1. 4. 2019 se projevily i v kontrolním hlášení. Náležitostmi tohoto specifického daňového tvrzení se zabývá dalších z odborných příspěvků.

Kompletní obsah Účetnictví č. 9/2019