Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 9/2018

Účetnictví č. 9/2018

Účetní a "praní špinavých peněz"

157 Kč 97 Kč 88,18 Kč bez DPH

Deváté číslo časopisu Účetnictví otevírá okénko do problematiky praní špinavých peněz a povinností účetních v této oblasti.
Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje základní pravidla pro přiznávání DPH i pro nárokování odpočtu daně, která jsou poměrně složitá. Plátci často chybují, daň přiznávají z časového hlediska nesprávně. Časové posuny v oblasti DPH řeší § 104. Jeho praktické aplikaci se věnoval i Koordinační výbor v příspěvku, který byl uzavřen v květnu tohoto roku. Zpracovaný komentář shrnuje přijaté závěry.
Vaší pozornosti by neměl ujít článek, který se zabývá možným účetním zachycením a oceňováním kryptoměn ve vazbě na principy jejich současného fungování a zdaňování případných výnosů.
Jakým způsobem zdanit příjem fyzické osoby z úplatného převodu podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, popř. za jakých podmínek je tento příjem osvobozen od daně z příjmů - to je další odborné téma, kterému se věnujeme na stránkách tohoto čísla.
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost - jeden z nejčastějších výpovědních důvodů, který se však stává v mnoha případech i předmětem soudních sporů. Seznamte se s aktuálním judikátem Nejvyššího soudu ČR.

Kompletní obsah Účetnictví č. 9/2018