Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 8/2019

Účetnictví č. 8/2019

Koordinační výbor ke změně výpočtu super hrubé mzdy * Legislativní úprava monitoringu zaměstnanců

157 Kč 125 Kč 113,64 Kč bez DPH

Srpnové vydání časopisu Účetnictví přináší řadu zajímavých odborných příspěvků.
Vysvětlit na konkrétních příkladech, jak správně zjistit a účtovat odloženou daň, a co prakticky pro účetní jednotku znamená provést inventarizaci zůstatku účtu 481, to je obsahem druhého dílu článku věnovaného daním ze zisku ve finančním účetnictví.
Od 1. 1. 2019 na základě novely zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. došlo u zaměstnanců, jejichž pojištění se řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP než ČR nebo Švýcarska, ke změně – příjmy ze závislé činnosti se v tomto případě zvyšují o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění, tj. o skutečně hrazené pojistné. Na změnu ve výpočtu tzv. super hrubé mzdy a výkladové nejasnosti s tím spojené reagoval příspěvek daňových poradců projednávaný na Koordinačním výboru v březnu tohoto roku. S jeho závěry se máte možnost podrobněji seznámit.
Jaká varianta Brexitu nastane, v tuto chvíli ještě nevíme. Je však jisté, že se na něj musíme připravit a že se dotkne celé řady oblastí. Přiblížíme vám, jaké dopady bude mít do daně z příjmů.
Monitoring zaměstnanců musí respektovat ochranu soukromí zaměstnance a oprávněné zájmy zaměstnavatele. Seznámíme vás s pravidly pro sledování a kontrolu činnosti zaměstnanců.

Kompletní obsah Účetnictví č. 8/2019