Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 7/2020

Účetnictví č. 7/2020

Řešení problematiky výměny komponenty u dlouhodobého hmotného majetku

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

V červencovém čísle časopisu Účetnictví Vám nabízíme zajímavý článek zabývající se výměnou komponenty u dlouhodobého hmotného majetku. Na konkrétních příkladech porovnává dopady do výsledku hospodaření při klasickém způsobu odpisování dlouhodobého aktiva (vč. s tím spojené tvorby rezervy na opravy) a při použití metody komponentního odpisování.
V oblasti účetnictví a auditu existuje řada specifik, která se týkají nestátních neziskových organizací – v porovnání s podnikatelskými subjekty najdeme odlišnosti nejen v účetním zachycení transakcí, které se promítají do účetních výkazů, ale i v oblasti ověřování účetních závěrek auditorem. Významné rozdíly shrnuje další z odborných příspěvků.
V souvislosti s koronavirovou epidemií někteří zaměstnavatelé řeší nedostatek práce pro své zaměstnance nařízením čerpání dovolené. Připomeňme si, jaká pravidla stanovuje zákoník práce.

Kompletní obsah Účetnictví č. 7/2020