Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 7/2019

Účetnictví č. 7/2019

Daně ze zisku ve finančním účetnictví * Nejdůležitější změny zákona o DPH od 1. 4. 2019

157 Kč 125 Kč 113,64 Kč bez DPH

V sedmém čísle našeho odborného časopisu se věnujeme problematice daní ze zisku ve finančním účetnictví. V první části článku si připomeneme, jak postupovat při výpočtu a účtování splatné daně z příjmů, event. rezervy na daň z příjmů, a jaké jsou metody zjišťování odložené daně a důvody pro její účtování.
V rámci seriálu článků zaměřených na komunikaci se správcem daně jsme svou pozornost tentokrát soustředili na úpravu daňového řádu obsaženou v § 70 až § 77, tj. na ustanovení upravující podání, vady podání, jednací jazyk či vyloučení úřední osoby z řízení či jiného postupu při správě daní.
Řada účetních má pochybnosti, jak postupovat při účtování nároků zaměstnanců na nevyčerpanou dovolenou. Odpověď na tuto otázku naleznete v dalším zařazeném příspěvku.
Jistě uvítáte i přehled nejdůležitějších změn, které od 1. 4. 2019 přinesla zatím poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty, či podrobnější informace k nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 819/18, kdy se plátce daně soudil s finanční správou ohledně tzv. nesporné části nadměrného odpočtu DPH, kterou mu finanční úřad zadržoval několik let.

Kompletní obsah Účetnictví č. 7/2019