Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 7/2018

Účetnictví č. 7/2018

Právní úprava živnosti „účetnictví“ a důležité souvislosti v profesním pojištění

157 Kč 97 Kč 88,18 Kč bez DPH

Pro účely posuzování osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku je důležité vědět, jak vykládat pojem "bydliště". Daná problematika byla projednávána i zástupci KDP ČR na Koordinačním výboru a s jejich závěry Vám seznámíme v sedmém čísle našeho časopisu.
Převodním cenám se věnujeme v dalším odborném článku, který navazuje na příspěvek publikovaný v čísle 6/2018.
Dalším z témat, na které bychom Vás chtěli upozornit, je poskytování cestovních náhrad u společníků a členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Kompletní obsah Účetnictví č. 7/2018