Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 6/2019

Účetnictví č. 6/2019

KNUL 2020-2030. Informace, připomínky, úvahy (2) * Český prováděcí zákona ke "GDPR" nabyl účinnosti

157 Kč 125 Kč 113,64 Kč bez DPH

I v tomto čísle nabízíme několik dalších informací, úvah a připomínek k materiálu MF ČR obsahujícímu koncepci nové účetní legislativy.
Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 170/2017 Sb., která nabyla účinnosti 1. 7. 2017, umožnila mimo jiné daňově odpisovat technické zhodnocení provedeném na podnajatém majetku. Tato nová úprava přinesla i výkladové nejasnosti. Jednou z nich je otázka, u jakého poplatníka vzniká nepeněžitý příjem, jestliže podnájemce odpisuje technického zhodnocení a v jednom okamžiku je ukončena jak nájemní, tak podnájemní smlouva. Tato problematika byla projednávána na Koordinačním výboru, se závěry se můžete seznámit v právě vycházejícím čísle našeho časopisu.
Dne 24. 4. 2019 nabyl účinnosti nový český zákon o zpracování osobních údajů. Nabízíme vám stručný rozbor jeho obsahu.
V jednom z dalších odborných článků se vracíme k daňové kauze týkající se posouzení odpočtu na podporu výzkumu a vývoje v případě čerpání dovolené zaměstnanci, a to na podkladě aktuálního rozsudku správního soudu.
V oblasti pracovního práva jsme se soustředili na problematiku rozvrhu pracovní doby a její evidence.

Kompletní obsah Účetnictví č. 6/2019