Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 6/2018

Účetnictví č. 6/2018

Převodní (transferové) ceny

157 Kč 97 Kč 88,18 Kč bez DPH

V červnovém vydání časopisu Účetnictví získáte důležité informace, které souvisejí s problematikou převodních cen. V první části článku se seznámíte se základními metodami pro stanovení převodních cen tak, jak je popisuje Směrnice OECD.
Příjmy z prodeje a držby cenných papírů a jejich zdanění - to je další ze zajímavých příspěvků, kterým navazujeme na předchozí číslo časopisu.
Daňový poplatník nemůže do základu daně uplatnit jakékoliv výdaje (náklady), ale jen ty, které jsou vynaloženy v souladu se zákonem o daních z příjmů. Jejich vynaložení musí být schopen správci daně prokázat. Jak hodnotit jejich daňovou účinnost? I to se dozvíte na stránkách našeho časopisu.
S účinností od 1. 7. 2017 byla v zákonu o dani z přidané hodnoty zrušena definice opakovaného plnění a bylo do něj doplněno nové ustanovení upravující uplatnění DPH u zdanitelných plnění poskytovaných na dlouhodobé bázi. Na praktických příkladech si vysvětlíme, jak tuto novou úpravu aplikovat v praxi.

Kompletní obsah Účetnictví č. 6/2018