Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 5/2019

Účetnictví č. 5/2019

KNUL 2020-2030. Informace, připomínky, úvahy * Koordinační výbor k dodatečné změně vypořádacího koeficientu DPH

157 Kč 125 Kč 113,64 Kč bez DPH

Jak jsme již v předchozích číslech časopisu Účetnictví informovali, Ministerstvo financí ČR v době od 30. 11. 2018 do 15. 1. 2019 zveřejnilo k veřejné konzultaci materiál ke koncepci nové účetní legislativy. K dané problematice se opět vracíme – tentokrát formou úvah a připomínek JUDr. Jana Huleše.
Dodatečná změna vypořádacího koeficientu DPH – této dílčí a poměrně náročné problematice DPH se věnoval jeden z příspěvků projednávaný na Koordinačním výboru. Pokud plátce nesprávně uvedl nižší hodnotu plnění osvobozených od DPH v některém zdaňovacím období již vypořádaného kalendářního roku, který povede ke změně vypořádacího koeficientu, jak má správně postupovat při opravě údajů DPH? To vám objasní další z odborných článků.
Seznámíme vás také s některými skutkovými podstatami vybraných trestných činů, které se váží k výkonu činnosti účetních, a to s využitím judikatury Nejvyššího soudu ČR.
V letošním roce byly schváleny dvě novely zákona o daních z příjmů. V aktuálním čísle našeho časopisu přinášíme informace ke změnám, které se dotkly daně z příjmů fyzických osob.

Kompletní obsah Účetnictví č. 5/2019