Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 4/2022

Účetnictví č. 4/2022

Účetnictví podnikatelů - fyzických osob * K připravovanému novému zákonu o účetnictví

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

Podnikateli – fyzické osobě vzniká povinnost vést účetnictví, jestliže se stane účetní jednotkou. Připomeneme si společně, jaké fyzické osoby zákon o účetnictví považuje za účetní jednotku a od jakého okamžiku jsou tito podnikatelé povinni vést účetnictví. Na konkrétních příkladech si vysvětlíme postup přechodu z daňové evidence na účetnictví včetně daňových dopadů (úprav základu daně), ale i situaci, kdy podnikatel začíná vést účetnictví již od začátku svého podnikání. Projdeme si také vybrané postupy účtování typické pro účetnictví individuálního podnikatele.
Pro odbornou účetní i daňovou veřejnost se stal „průlomovým“ aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu, který řešil otázku, zda zálohy na pořízení dlouhodobého majetku zaplacené v cizí měně podléhají povinnosti přeceňování k rozvahovému dni, či nikoliv, tj. zda se u nich má, či nemá účtovat o kurzových rozdílech. Seznámíme Vás s podstatou soudního sporu i závěry soudu.

Kompletní obsah Účetnictví č. 4/2022