Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 4/2021

Účetnictví č. 4/2021

Základy účtování derivátových kontraktů * Odložená daň v účetních závěrkách

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

Účtování a vykazování odložené daně je jedním z nástrojů zásady opatrnosti v účetních předpisech. Na podkladu základních teoretických východisek si přiblížíme několik konkrétních příkladů, kdy odložená daň vzniká, včetně jejího zaúčtování. V období sestavování účetních závěrek jistě uvítáte článek věnovaný závazkům, výdajům příštích období a dohadným účtům pasivním na přelomu účetních období. V tomto čísle Účetnictví uzavíráme dvě zajímavé série článků. V případě účtování cenných papírů jsme se v závěrečném článku zaměřili na derivátové operace a základní účtování forwardů, swapů a opcí. Poslední díl série věnované sankcím dle zákona o účetnictví pak shrnuje přestupky, kterých se dopustí konsolidující účetní jednotka nebo účetní jednotka vedoucí jednoduché účetnictví, a s tím související pokuty.

Kompletní obsah Účetnictví č. 4/2021