Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 3/2022

Účetnictví č. 3/2022

Účetní odhady v souvislosti se znehodnocením dlouhodobých nefinančních aktiv * Cizí měna v dotacích

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

České účetní předpisy problematiku účetních odhadů při oceňování znehodnocených dlouhodobých nefinančních aktiv řeší jen okrajově, což mj. dává prostor účetním jednotkám využít rozdílných přístupů, které mohou být založeny i na východiscích ne zcela odpovídajících zamýšlenému účelu. Lze tedy doporučit vyjít z pravidel obsažených v mezinárodních účetních standardech. Společně si projdeme základní principy a postupy účetního řešení.
Jak správně zachytit v účetnictví dotaci přijatou v cizí měně a kdy vzniká v této souvislosti povinnost účtovat o kurzových rozdílech? Jakým způsobem účtovat povinnost vrátit dotaci v případě porušení pravidel? I na tyto otázky naleznete odpověď v našem časopisu.
Připojujeme také aktuální přehled novelizací IFRS/IAS s účinností k 1. 1. 2022 či pozdější a z nich vyplývajících změn.

Kompletní obsah Účetnictví č. 3/2022