Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 2/2022

Účetnictví č. 2/2022

Odhady v účetnictví v souvislosti s odpisováním dlouhodobých nefinančních aktiv

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

V únorovém čísle časopisu Účetnictví jsme se opět zaměřili na problematiku cizí měny v účetní závěrce, tentokrát v souvislosti s dohadnými položkami, časovým rozlišením a přijatými zálohami. Volně tak navazujeme na příspěvek z lednového čísla. Velkou pozornost věnujeme také účetním odhadům při odpisování dlouhodobých nefinančních aktiv. Soustředili jsme se na dopady nezahrnování účetního odhadu zbytkové hodnoty či opomenutí změny účetního odhadu, až už se jedná o zbývající dobu ekonomické použitelnosti daného aktiva nebo výši zbytkové hodnoty. Připravili jsme pro Vás i aktuální informace z oblasti sociálního a zdravotního pojištění a z oblasti pracovněprávní.

Kompletní obsah Účetnictví č. 2/2022