Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 12/2020

Účetnictví č. 12/2020

Vzájemné vazby v konsolidované účetní závěrce * Malá revoluce u opravných položek a související interpretace NÚR

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

Účetní závěrka je završením účetního období. Podnikatelé a obchodní společnosti, které budou sestavovat účetní závěrku k 31. 12. 2020, mohou vycházet ze zkušeností minulého roku, neboť nedošlo k žádným podstatným změnám v českých účetních předpisech. Přesto považujeme za důležité si připomenout, jaké uzávěrkové operace je nezbytné provést, jaké zásady je zapotřebí dodržet při sestavování účetních výkazů a přílohy a jaké jsou následné povinnosti, které na účetní závěrku bezprostředně navazují. Veškeré podstatné informace shrnuje první odborný článek v Účetnictví č. 12/2020.
Z dalších témat, kterým se věnujeme v rámci posledního čísla letošního ročníku, lze zmínit problematiku tvorby opravných položek k pohledávkám (a to i v návaznosti na návrh nové interpretace Národní účetní rady), vylučování vzájemných vazeb v konsolidované účetní závěrce (volně tak navazujeme na článek publikovaný v č. 9/2020), anebo osvobození příjmů fyzických osob z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně (komentář a shrnutí závěrů z příspěvku projednávaného na Koordinačním výboru s KDP ČR).

Kompletní obsah Účetnictví č. 12/2020