Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 12/2019

Účetnictví č. 12/2019

Účetní závěrka obchodních společností k 31. 12. 2019

157 Kč 125 Kč 113,64 Kč bez DPH

 

Konec roku se rychle blíží a spolu s ním i povinnost sestavit účetní závěrku. V účetní závěrce obchodních společností oproti loňskému roku nedošlo k žádným změnám, ale určitě je namístě si připomenout její základní pravidla. Společně si projdeme přípravné práce, účetní uzávěrku, sestavení účetních výkazů a přílohy a následné povinnosti související s účetní závěrkou.
Jaké povinnosti má plátce při vypořádání daně z přidané hodnoty na konci roku, shrnuje další odborný příspěvek. Zaměřuje se např. na zdanitelná plnění na dlouhodobé bázi, vypořádání poměrného a kráceného koeficientu či úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku.
V oblasti pracovního práva bychom vás chtěli upozornit na důležitý judikát Nejvyššího soudu ČR, který se dotýká problematiky započtení pohledávek (konkrétně možnosti započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči pohledávce zaměstnance na mzdu).
Rok 2019 je pro Svaz účetních České republiky jubilejní, oslavil 50 let svého trvání. I této významné události věnujeme pozornost, připomněli jsme si jeho bohatou historii.

Kompletní obsah Účetnictví č. 12/2019