Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 11/2020

Účetnictví č. 11/2020

Nemovité věci - ocenění v průběhu držení * Stav schvalování IFRS 2020

169 Kč 135 Kč 122,73 Kč bez DPH

V rámci série článků o nemovitých věcech jsme se tentokrát zaměřili na problematiku ocenění těchto aktiv v průběhu jejich držby. Nemovitý majetek by měl být v účetnictví vykazován v hodnotách, které odpovídají jeho skutečnému stavu. Úpravy ocenění se provádějí prostřednictvím účetních odpisů, popř. účetních opravných položek, které vyjadřují přechodné snížení hodnoty nemovité věci. Připomeneme si pravidla a metody účetního odpisování z pohledu českých účetních předpisů, projdeme si modely ocenění i úpravu odpisování z pohledu mezinárodních účetních standardů.
Jistě Vás zaujme i odborný příspěvek věnovaný účtování smluvních pokut, úroků z prodlení a ostatních pokut a penále v rámci nákladových a výnosových položek a jejich daňovému posouzení z hlediska zákona o daních z příjmů.
Zrekapitulujeme si také změny mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), které jsou účinné od 1. 1. 2020, a novinky, které byly Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) schváleny v uplynulých měsících.

Kompletní obsah Účetnictví č. 11/2020