Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 11/2018

Účetnictví č. 11/2018

Koordinační výbor ke zdravotním benefitům zaměstnanců

157 Kč 107 Kč 97,27 Kč bez DPH

Od roku 2018 jsou v zákonu o daních z příjmů nově upraveny podmínky pro osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců od daně. Nová definice tohoto nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci byla impulzem i pro zpracování příspěvku daňovými poradci k projednání na Koordinačním výboru. Seznámíme Vás se závěry, které vyplynuly z odborné diskuze se zástupci Generálního finančního ředitelství.
Pokud Vás v předchozím čísle zaujal článek, který se věnoval zpracování vnitropodnikové směrnice pro oběh a přezkušování dokladů, jeho pokračování naleznete v aktuálním listopadovém čísle.
Komunikace se správcem daně není pro běžného poplatníka jednoduchá, k tomu je třeba poměrně detailně znát úpravu obsaženou v daňovém řádu. Abyste se začali v oblasti správy daní lépe orientovat, nabízíme Vám první ze série článků věnových tomuto legislativnímu předpisu. Úvodní příspěvek je zaměřen na vymezení správce daně a osob zúčastněných na správě daní.
Zvýšení "rozhodné částky" příjmu od 1. 1. 2019 a jeho dopadu do zdravotního pojištění u vybraných skupin zaměstnanců se věnujeme v jednom z dalších odborných příspěvků.

Kompletní obsah Účetnictví č. 11/2018