Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 1/2020

Účetnictví č. 1/2020

Co je třeba udělat na začátku účetního období

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

Nástup nového roku je pro řadu podnikatelských subjektů spojen se začátkem nového účetního období. Je vhodné si proto připomenout povinnosti a činnosti, které je nezbytné provést na přelomu dvou účetních období (jako je otevření nového účetního období a nastavení informačního systému, daňová analýza, revize a aktualizace vnitřních účetních předpisů, stanovení kategorie účetní jednotky, zvážení změny účetního a zdaňovacího období aj.), abychom předešli nepříjemnostem a vyvarovali se i riziku případných sankcí.
Dlouhodobě se v tomto odborném časopisu věnujeme problematice, jak správně komunikovat se správcem daně. Tentokrát jsme se zaměřili na řízení o závazném posouzení. Tomuto institutu se věnujeme nejen z pohledu daňového řádu, ale i z hlediska příslušných hmotněprávních předpisů.
Právo stavby bylo zavedeno do českého právního řádu s novým občanským zákoníkem. Jak postupovat při jeho účtování na straně stavebníka a na straně vlastníka pozemku, to se dozvíte v jednom z dalších odborných příspěvků.
V oblasti pracovního práva jsme pozornost zaměřili na odpovědnost vedoucího pracovníka za podání neplatné výpovědi z pracovního poměru podřízenému zaměstnanci.

Kompletní obsah Účetnictví č. 1/2020