Kategorie: E-shop / Účetní poradce

Účetní poradce STANDARD

Účetní poradce STANDARD

Informační a poradenský systém obsahuje ucelený soubor účetní a daňové legislativy a dalších právních předpisů z navazujících oblastí, informací, pokynů, stanovisek a sdělení MF ČR a GFŘ.

11 345 Kč 9 376,00 Kč bez DPH

Licence pro 1 PC

 

Máte-li zájem o multilicenci, písemnou objednávku, prosím, zašlete e-mailem na info@svaz-ucetnich.cz .

Informace o cenách naleznete zde.

 

Obsah produktu:

Účetní legislativa (obecná účetní legislativa, účetnictví podnikatelských subjektů, nestátních neziskových organizací, některých vybraných účetních jednotek, bank a jiných finančních institucí, pojišťoven).

Daňová legislativa (obecná daňová legislativa, finanční správa a kontrola, zákon o evidenci tržeb, daně z příjmů, zákon o rezervách, daň z přidané hodnoty, daně spotřební, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, ekologické daně, daň z hazardních her).

Pojištění (zdravotní a sociální pojištění, penzijní připojištění, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Obchodní a hospodářské předpisy (obchodní zákoník, živnostenský zákon, insolvenční zákon, zákon o státním podniku, zákon o obchodních korporacích, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, cenové předpisy).

Obecně platné předpisy (občanský zákoník, občanský soudní řád, soudní poplatky, správní řád, správní poplatky, zákon o přestupcích, veřejné dražby, veřejné zakázky, exekuční řád, zákon o investičních pobídkách, zákon o veřejné podpoře, zákoník práce, cestovní náhrady, FKSP, zákon o evropské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a veřejné sbírky, politické strany, zákon o vysokých školách, ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorská práva, zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, zákon o auditorech, zákon o znalcích a tlumočnících, hazardní hry, ochrana osobních údajů, elektronické podpisy pečetě a razítka, elektronické úkony a datové schránky).

Legislativní část je doplněna částí metodickou, která obsahuje odborná stanoviska k dotazům, výkladové manuály, závěry přijaté v rámci Koordinačního výboru s KDP ČR, interpretace Národní účetní rady.

Obsah vytváří a garantuje metodická sekce Svazu účetních České republiky.